Categorieën
Blog Training

Terugblik opleiding Bibobcoördinator 2019

In de vijfdaagse opleiding Bibobcoördinator leer je de fijne kneepjes van het vak. Van de wettelijke basis tot gesprekstechnieken.

Na vijf intensieve donderdagen de opleiding Bibobcoördinator van het studiecentrum voor Bedrijf en Overheid weer afgesloten. De deelnemers kwamen uit veertien gemeenten verdeeld over heel Nederland. Ze hebben hun kennis en vaardigheden gedeeld en opgefrist.

Actualiteit besproken

Dankzij een actieve bijdrage van alle deelnemers zijn veel vragen aan bod gekomen. De verschillende trainers speelden bij het beantwoorden daarvan in op de actualiteit. Het is duidelijk dat de aankomende wetswijziging nodig is om een aantal praktische zaken te regelen.

Voorbereid op eigen onderzoek

Een rode draad door de opleiding is het eigen onderzoek. Daarbij doen gemeenten een eerste toetsing op basis van het Bibob-vragenformulier. Ze gebruiken daarbij vooral eigen informatie. De wet Bibob is er om de overheid integer te laten handelen. Daarbij is een van de belangrijkste elementen om witwassen of het (onbewust) faciliteren van criminele activiteiten te voorkomen. Om dat te doen is het natuurlijk nodig om de boekhouding van een vergunning- of subsidieaanvrager te kunnen doorgronden. In de module Financieel onderzoek van Gerard Blonk hebben de deelnemers daarvoor tips en trucs gekregen.

Gesprekstechnieken voor waarheidsvinding

Riekje Stokes verzorgt het meest praktische onderdeel van de training. Daarin behandelt ze gesprekstechnieken gericht op waarheidsvinding. Hoe achterhaal je of een aanvrager zijn aanvraag te goeder trouw heeft ingevuld? Hoe zorg je ervoor dat zo’n gesprek in een prettige sfeer verloopt? En wat doe je als je het gevoel hebt in het ootje genomen te worden? In haar module doen we dat door met elkaar te oefenen in het vragen stellen. Aan de hand van de Roos van Leary kijken we hoe je je het best kunt opstellen in een gesprek. Daarmee zijn de deelnemers vaardig geworden in waarheidsvinding.

Beroep en bezwaar

Als je vervolgens besluit om een vergunning te weigeren, hoe kom je dan tot een onderbouwd besluit? Welke vormen van beroep en bezwaar zijn er? Wat is de laatste stand van de jurisprudentie? Hoe passen we inzichten daaruit toe in onze toetsing? Dankzij de bijdrage van Franc Pommer kwamen deze zaken aan de orde.

Beleid en advies

Naast de praktijk van de toetsing kwam ook de vertaling van de wet Bibob naar het gemeentelijk beleid aan de orde. Veel gemeenten starten nog maar net met de toepassing van de wet Bibob bij vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidieverstrekking. Dat vraagt om bewustwording bij de betreffende afdelingen en draagvlak binnen het college. Integer handelen vraagt immers een inspanning van alle betrokken ambtenaren.

Meer weten over de opleiding tot Bibobcoördinator?

Ook voor komend jaar staat de opleiding weer gepland. Kijk op de site van SBO voor meer informatie. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan even contact met me op, ik kan zorgen voor relatiekorting op je aanmelding.

Mark Albers
Albers Adviseert!
06-55 715 125


Terug naar mijn hoofdpagina

2 reacties op “Terugblik opleiding Bibobcoördinator 2019”