Categorieën
Training

Terugblik opleiding Bibobcoördinator 2019

Na vijf intensieve donderdagen is vandaag de opleiding Bibobcoördinator van het studiecentrum voor Bedrijf en Overheid afgesloten. Deelnemers uit veertien gemeenten verdeeld over heel Nederland hebben hun kennis en vaardigheden gedeeld en opgefrist.

Actualiteit besproken

Dankzij een actieve bijdrage van alle deelnemers zijn veel vragen aan bod gekomen. De verschillende trainers speelden bij het beantwoorden daarvan in op de actualiteit. Het is duidelijk dat de aankomende wetswijziging nodig is om een aantal praktische zaken te regelen.

Voorbereid op eigen onderzoek

Een rode draad door de opleiding is het eigen onderzoek. Gemeenten kunnen een eerste toetsing doen op basis van eigen informatie. De wet Bibob is er om de overheid integer te laten handelen. Een van de belangrijkste elementen is het voorkomen van witwassen of het (onbewust) faciliteren van criminele activiteiten. Daarbij is het natuurlijk nodig om de boekhouding van een vergunning- of subsidieaanvrager te kunnen doorgronden. In de module Financieel onderzoek van Gerard Blonk zijn daar tips en trucs voor gegeven.

Gesprekstechnieken voor waarheidsvinding

Riekje Stokes verzorgt het meest praktische onderdeel van de training. Daarin behandelt ze gesprekstechnieken gericht op waarheidsvinding. Hoe achterhaal je of een aanvrager zijn aanvraag te goeder trouw heeft ingevuld? Hoe zorg je ervoor dat zo’n gesprek in een prettige sfeer verloopt? En wat doe je als je het gevoel hebt in het ootje genomen te worden? Door met elkaar te oefenen in het vragen stellen en door aan de hand van de Roos van Leary te kijken hoe je je kunt opstellen in een gesprek gingen deze thema’s leven.

Beroep en bezwaar

Als je vervolgens besluit om een vergunning te weigeren, hoe kom je dan tot een onderbouwd besluit? Welke vormen van beroep en bezwaar zijn er? Wat is de laatste stand van de jurisprudentie? Hoe passen we inzichten daaruit toe in onze toetsing? Dankzij de bijdrage van Franc Pommer kwamen deze zaken aan de orde.

Beleid en advies

Naast de praktijk van de toetsing kwam ook de vertaling van de wet naar gemeentelijk beleid aan de orde. Veel gemeenten starten nog maar net met de toepassing van de wet Bibob bij vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidieverstrekking. Dat vraagt om bewustwording bij de betreffende afdelingen en draagvlak binnen het college, want integer handelen vraagt een inspanning van alle betrokken ambtenaren.

Meer weten over de opleiding Bibobcoördinator?

In 2020 staat de opleiding weer gepland. Kijk op de site van SBO voor meer informatie. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan even contact met me op, ik kan zorgen voor relatiekorting op je aanmelding.

Mark Albers
Albers Adviseert!
06-55 715 125


Terug naar mijn hoofdpagina