Categorieën
Blog

Rolverschuiving Bibob biedt nieuwe kansen

De rolverschuiving in de wet Bibob van 1 oktober 2022 helpt bestuursorganen om elkaar te stimuleren de wet te gebruiken. Met de nieuwe onderlinge tipbevoegdheid kunnen ze elkaar wijzen op de mogelijkheid tot het doen van (eigen) onderzoek.

Per oktober 2022 is de wet Bibob gewijzigd, waardoor bestuursorganen gebruik mogen maken van elkaars onderzoeken. Door de eerdere wetswijziging van augustus 2020 hebben bestuursorganen zelf meer bevoegdheden gekregen voor het uitvoeren van hun onderzoek. Sterker nog, voordat het Landelijk Bureau Bibob aan de slag gaat met het opstellen van een advies, onderzoekt het of jouw bestuursorgaan zijn huiswerk heeft gedaan. Per oktober 2022 zullen bestuursorganen elkaar gaan stimuleren om meer onderzoek te doen. De nieuwe onderlinge tipbevoegdheid zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot meer eigen onderzoek en besluitvorming.

Rolverschuiving Bibob raakt functie van het LBB

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is en blijft het (enige) adviesorgaan voor de wet Bibob. Het LBB heeft en houdt qua informatievergaring een unieke positie. In geval van (vaak verhulde) zakelijke samenwerkingsverbanden kan alleen het LBB alle informatie over de betrokken spelers opvragen en verwerken tot een advies.

Verder met het dossier van een ander

Door de wetwijziging van oktober 2022 ontstaat voor bestuursorganen de mogelijkheid om ook delen van dossiers aan elkaar beschikbaar te stellen. Dat gaat het onderzoekswerk makkelijker maken, terwijl het tegelijkertijd om een professionaliseringsslag vraagt van de onderzoekers: informatie over de betrokkene en de financiers en ondernemingen uit jouw dossier kan immers bij een andere gemeente terechtkomen. Solide dossiervorming helpt daar enorm bij.

LBB bewaakt overzicht: ook over eigen onderzoeken

Let er als bestuursorgaan op, dat je een meldingsplicht hebt op de uitkomst van het eigen onderzoek als je komt tot een constatering van de ‘mindere mate’ of ‘ernstige mate’ van gevaar. En als je dat netjes registreert en aan het LBB meldt, hou dan ook bij welke aanvragen ingetrokken worden nadat je een setje Bibob-vragenformulieren hebt uitgereikt. Ook die gevallen moet je melden aan het LBB en dat vraagt aanpassingen aan de bestaande websites, vergunningensystemen en/of je dossiervorming.

Rolverschuiving Bibob biedt kansen en uitdagingen voor de Bibobcoördinator

Als Bibobcoördinator kom je met deze nieuwe mogelijkheden steviger in het zadel te zitten. Je kunt dossiers van anderen opvragen en zelf andere bestuursorganen tippen. Daarmee kunnen we de wet Bibob effectiever inzetten. Kortom: deze wetswijziging leidt tot een steviger positie voor bestuursorganen, zodat zij de integriteit van de overheid kunnen bewaken. Tegelijkertijd is er voor jou als Bibobcoördinator werk aan de winkel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *