Categorieën
Blog

Een succesvol 2020 voor de digitalisering van de strafrechtketen

Als programmamanager digitalisering strafrechtketen ben ik trots op wat we met onze ketenpartners bereikt hebben. In de jaarverantwoording 2020 lees je hier meer over.

14 december 2020 – Vandaag is de jaarverantwoording Digitalisering Strafrechtketen beschikbaar gekomen. Het programma Digitalisering Strafrechtketen werkt samen met meer dan veertig ketenpartners. Samen verbeteren we de digitalisering van een van de meest complexe ketens in Nederland. Ik trots op wat we met zijn allen dit jaar bereikt hebben.

2021 in het teken van doen!

De overgang van 2020 naar 2021 betekent meer nadruk op doen. In 2020 zijn 51 lopende projecten succesvol afgesloten. Daarmee is het grootste deel van het ons digitaliseringsdoel ‘papier uit de keten‘ gerealiseerd. In 2021 bouwen we hierop voort door ketenvoorzieningen neer te zetten. Daarmee helpen we de keten verder in hun samenwerking. Mijn focus ligt daarbij vooral op het digitaliseringsdoel ‘multimedia door de keten’. En daar is veel behoefte aan!.

Bericht van het bestuurlijk ketenberaad

De activiteiten van het programma vallen onder de besturing van het bestuurlijk ketenberaad, waarin de leiding van politie, OM, rechtspraak en het ministerie van Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd zijn. Zij hebben onderstaand bericht is verstuurd:

Geachte heer, mevrouw,

Als betrokkene bij de digitalisering van de Strafrechtketen ontvangt u hierbij onze Eindejaarsgroet en de Jaarverantwoording 2020 van het programma Digitalisering Strafrechtketen. De Jaarverantwoording 2020 is een compliment aan de ketenpartners. In 2020 ronden we, ondanks de forse impact van COVID-19, maar liefst 51 van de in totaal 80 voorziene projecten af. Het is bijzonder om te zien hoe hard er is gewerkt. Ook in het besef, mede gevoed door de coronacrisis, hoezeer digitalisering ons helpt om de (toekomstige) geloofwaardigheid van de rechtsstaat te verbeteren en te vernieuwen.


We kennen allemaal zaken die door de coronacrisis ‘ineens’ toch mogelijk bleken. En waarvan we de waarde, ook voor het toekomstige samenwerken, hebben leren waarderen. De samenwerking van de strafrechtketenpartners en de participatie van hun medewerkers in de diverse digitaliseringsprojecten is randvoorwaardelijk om de digitalisering van de strafrechtketen te doen slagen. De digitale transformatie van de Strafrechtketen stopt niet als het programma Digitalisering Strafrechtketen in 2022 eindigt, maar zal dan door de ketenpartners zelf verder doorontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden. Maak participatie in het programma daarom een speerpunt in 2021!

Met vriendelijke groet,

Namens de leden van het Bestuurlijk Ketenberaad,
Prof. dr. W.B.H.J van de Donk, onafhankelijk voorzitter BKB

programma Digitalisering Strafrechtketen op LinkedIn

Meer weten: lees hier meer over het programma DSK.
Of volgt de strafrechtketen op Twitter.

Geverifieerd door MonsterInsights