Welkom bij Albers Adviseert!

Mark Albers

Ik ben Mark Albers. Ik help organisaties met het bereiken van hun doelen, zodat ze bereiken wat ze willen bereiken. Dat doe ik door met ze in gesprek te gaan over waar ze nu staan, waar ze naartoe willen, waar ze goed in zijn en waar ze kansen zien. Op basis daarvan maak ik vervolgens de vertaling naar concrete stappen.

Betrokken en enthousiast

Wat mij kenmerkt zijn mijn gedrevenheid en betrokkenheid. Ik leef me helemaal in jouw/jullie situatie in. Mijn snelle geest helpt me om overzicht te krijgen. Mijn ervaring en brede interesse maken dat ik de juiste punten weet te vinden waarmee we aan de slag kunnen gaan. Met enthousiasme help ik om oplossingen te vinden voor problemen die kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van de gekozen strategie. Dankzij mijn grote netwerk kan ik daarbij hulp inschakelen als dat nodig is.

Nieuwsgierig

Met mij heb je gesprekken waarin zaken aan de orde komen als: Waarom heb je deze doelen gesteld? Wat wil je bereiken? Welke visie zit erachter? Hoe vertaal je die naar concrete stappen? Waar ben je trots op? Welke initiatieven zijn er al succesvol? Wat gaat er goed? En wat kan nog beter? Wie spelen daarbij een belangrijke rol? Wat heb je al in huis? Wie uit je omgeving kan je helpen?

Weten wat er speelt

Om antwoorden te vinden praat ik met directie, management en collega’s van de werkvloer. Indien nodig draai ik mee op de werkvloer. Daardoor weet ik wat er speelt en hoe de hazen lopen. Die inzichten staan aan de basis van een realiseerbare strategie.

Sluit aan op ontwikkelingen

Ik verrijk jullie organisatie met nieuwe inzichten, praat je bij over belangrijke ontwikkelingen, voorzie je van inzichten die (nog) niet in huis zijn, maar wel belangrijk zijn voor de strategie. Mijn vertaling naar jullie context zorgt voor aansluiting op lopende ontwikkelingen in de organisatie. Daarmee bereiken we het gewenste effect via een pad van beheerste verandering en verbetering!

Een realiseerbare strategie

Succes vraagt om focus. Die focus breng je aan door een strategie te kiezen. Waar richt je jouw bedrijf op? Wat is je toegevoegde waarde? En hoe maak je die productief? Richting geven vraagt om het maken van keuzes en om die keuzes te maken heb je inzicht in de consequenties nodig.

Albers Adviseert! legt de verbinding tussen de dagelijkse praktijk en de strategische keuzes Het inzicht dat daarbij ontstaat, helpt bij het maken van keuzes. En door de betrokkenheid van collega’s die actief zijn in die dagelijkse praktijk, ontstaat direct draagvlak voor de gemaakte keuzes. Daarmee help ik strategie om te zetten in de nieuwe werkelijkheid.

Inspiratiesessies en spreekbeurten

Onder de noemer Albers Inspireert! deel ik mijn kennis en ervaringen tijdens spreekbeurten, workshops en trainingen. Daarmee help ik je om dingen anders te zien of te ervaren of ik zet je aan om zelf iets te ondernemen.

In 2019 heb ik een pelgrimstocht gewandeld op het eiland Shikoku in Japan. Gedurende die periode heb ik 1200 kilometer gewandeld en 88 boeddhistische tempels bezocht. Tijdens deze tocht heb ik me ondergedompeld in cultuur, taal, klimaat en de samenleving van Japan. Dat heeft me zelfinzicht opgeleverd en me geholpen om voor mezelf te beginnen. Gebeurtenissen tijdens de tocht hebben mij inzichten verschaft, die het waard zijn om te delen.

Meer weten?

Neem gerust contact met me op. Ik ben bereikbaar via:
email: mark@albersadviseert.nl
telefoon: 06-55 715 125

Geverifieerd door MonsterInsights