Categorieën
Blog Strategie

De uitdagingen van digitalisering

De digitalisering van ons werk stelt de mens voor strategische uitdagingen. Hoe voorkom je tunnelvisie? Wat betekent efficiënt werken voor je creatieve denkprocessen? Hoe waarborgen we onze maatschappelijke rechten?

Een artikel van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) schetst de uitdagingen van digitalisering in de Coronacrisis. We zijn als maatschappij snel overgeschakeld op digitaal werken. Met thuiswerken als norm, moeten we opeens digitaal samenwerken. De digitalisering van ons werk stelt de mens voor strategische uitdagingen. Hoe voorkom je tunnelvisie? Wat betekent efficiënt werken voor je creatieve denkprocessen? Hoe waarborgen we onze maatschappelijke rechten?

Ondanks Corona werken we gewoon door

De Coronamaatregelen van maart 2020 hebben een diepe impact op onze maatschappij. Waar mogelijk blijft iedereen thuis. We voorkomen contact en als we contact hebben, is dat met anderhalve meter afstand. Kenniswerkers doen hun werk vanuit huis; thuiswerken is de norm geworden. Het valt mij op, dat mijn directe omgeving heel snel mee is gegaan in die beweging. We gebruiken Microsoft Teams en Cisco WebEx alsof we niets anders gewend zijn. En in ons team zijn collega’s gestart en ingewerkt zonder dat ik ze ooit fysiek ben tegengekomen.

Uitdagingen van digitalisering van samenwerking

Wel merk ik, dat het samenwerken veranderd is in samen werken. Waar ik voorheen veel informele gesprekken had, is dat verschoven naar gerichte, effectieve (video-) vergaderingen. De digitalisering helpt ons en beperkt ons tegelijkertijd. De ontmoeting bij de koffieautomaat of in het bedrijfsrestaurant is weggevallen. En daarmee ook de schijnbaar toevallige verbinding die daarmee gelegd wordt. Iedereen richt zich op zijn of haar eigen taak. Waar ik vroeger op de werkplek gewoon tussendoor hoorde waar collega’s mee bezig zijn, moet ik nu een informeel overleg plannen. Mijn werk is daardoor minder leuk geworden. Maar belangrijker nog: mijn werk heeft hieronder te lijden. Want samenwerken levert meer op dan samen werken.

Samenwerken levert meer op dan samen werken

Toevalligheden verdwijnen

Omdat de spontane ontmoetingen wegvallen, mis ik input uit mijn omgeving. Ik blijf meer in mijn eigen ‘bubbel’ zitten. Als ik niet uitkijk, valt de uitdaging weg om een onderwerp ook eens vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Dat beperkt mijn blik en verminderd het draagvlak van mijn handelen. Als we niet uitkijken leiden dat voor ons allemaal tot ‘tunnelvisie’; we doen de opdracht die we hebben gekregen met de mensen die we er zelf bij betrokken hebben.

Geen nieuw fenomeen

Opzich is dit geen nieuwe ontwikkeling. Al jaren zien we de effecten van algoritmen op social media: de suggestie ‘anderen vonden dit ook leuk…’ leiden je verder op het door je zelf ingeslagen pad. Dwarse of andere meningen klinken niet of minder door. Tijdsdruk leidt tot suboptimalisatie. Het komen tot resultaat staat centraal; we rennen naar de eindstreep toe. Een zijweggetje bewandelen, alternatieven overwegen kost tijd, moeite en energie. Dat effect wordt versterkt door een voorspelde economische tegenwind; om ons hoofd boven water te houden moeten we het nu verdienen, want wie weet wat ons morgen te wachten staat?

Lokale contacten als tegendruk

Gelukkig zie ik steeds meer mensen hun focus verleggen. In hun directe omgeving zoeken ze andersdenkenden om mee te sparren. In plaats van shoppen op internet nemen ze de tijd om in hun eigen stad of dorp hun inkopen te doen. Daarmee versterken ze de sociale structuren in hun eigen, directe omgeving. Juist daardoor ontstaat weer verbinding tussen mensen en onderwerpen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. En als we die impulsen meenemen in ons dagelijks werk, kunnen we door dingen klein te maken, ‘het grote’ verbeteren.

De menselijk maat leidend maken

Mij helpt het om het juist met mensen in mijn directe omgeving te hebben over mijn uitdagingen, mijn vraagstukken te bespreken, te benoemen waar ik mee zit en daar reflectie op te krijgen. Daarmee blijf ik mijn toegevoegde waarde leveren, want met een gedigitaliseerd werkproces blijf ik hangen in samen werken. Ik hoop dat we snel weer met ons team informeel bij elkaar kunnen komen, zodat ik ook met hun wereld verbonden blijf, want alleen dan kunnen we samenwerken!

Meer weten?

Neem gerust contact met me op. Ik ben bereikbaar via mark@albersadviseert.nl of 06- 55 715 125